Do pravilne interpretacije dentalnih rentgenskih slik v 3 korakih

Dentalno rentgensko slikanje vseh zob je še vedno zlati standard slikovne diagnostike v veterinarski stomatologiji. Opraviti ga je potrebno ob vsakem prvem stomatološkem pregledu živali, ali če se je zdravstveno stanje zob in obzobnih tkiv močno poslabšalo od zadnjega obiska. Brez dentalnega rentgenskega slikanja bomo slabo ocenili dejansko zdravje zob in obzobnih tkiv ter tako tvegali, da bomo žival nepopolno zdravili.

1 Uporabimo samo dobre rentgenske slike

Preden se lotimo ocenjevanja dentalnih rentgenskih slik zagotovimo, da so le-te tehnično ustrezne:

 • da so vse željene strukture na dentalni rentgenski sliki,
 • da ni popačenja slike s skrajšanjem ali podaljšanjem,
 • da je ekspozicija ustrezna,
 • da na sliki ni artefaktov ali poškodb slike zaradi razvijanja.

2 Dentalne rentgenske slike ustrezno orientiramo

Po dogovoru orientiramo dentalne rentgenske slike na sledeči način:

 • če uporabljamo konvencionalne dentalne rentgenske filme, se prepričamo, da je konveksna stran izbokline na filmu obrnjena navzgor, če smo uporabili intraoralno tehniko rentgenskega slikanja,
 • glede na anatomske značilnosti sortiramo dentalne rentgenske posnetke spodnje oz. zgornje čeljusti,
 • slike zob zgornje čeljusti orientiramo tako, da krone zob obrnemo navzdol; slike zob spodnje čeljusti orientiramo tako, da krone zob obrnemo navzgor,
 • okluzalna posnetka zgornjih oz. spodnjih čeljusti razporedimo v center s prvimi sekalci na sredini,
 • sledijo lateralni posnetki grabilcev, premolarjev in najbolj na perfieriji nabora slik molarjev.

Ko imamo vse posnetke tako razvrščene, so slike zob desne strani živali na levi strani našega nabora slik in obratno za zobe leve strani živali (če smo pri kateri projekciji uporabili ekstraoralno tehniko rentgenskega slikanja, potem moramo konvencionalni rentgenski film obrniti tako, da je konveksna stran izbokline na filmu obrnjena navzdol, oz. digitalne rentgenske posnetke preslikamo). Zato oznak »L« in »R« v veterinarski radiografiji ne uporabljamo.

3 Sistematično pregledamo vsako posamezno dentalno rentgensko sliko

Dentalne rentgenske slike pregledujemo po sistemu “zob-po-zobu” in najdbe obenem primerjamo s kliničnimi najdbami, ki smo si jih zabeležili v stomatološki protokol.

Interpretacija dentalnih rentgenskih slik v prvi vrsti zahteva znanje (normalne) anatomije. Pri vsake zobu pregledamo krono, korenino (in vršek korenine zoba), zobovino, sklenino (redko vidna na rentgenskih posnetkih), koreninski kanal, rob alveole, pozobnično špranjo (lamina lucida), alveolno kost (lamina dura) in čeljustno kost.

Pri ocenjevanju sprememb smo dosledni in ocenimo:

 • Anatomske posebnosti in razvojne anomalije (npr. manjkajoči zobje, nadštevilčni zobje, neizrasli zobje, odontogene ciste, ….),
 • Zdravje obzobnih tkiv (zaobljenje roba alveole, razširitev pozobnične špranje, izguba lamine dure, horizontalna in/ali vertikalna izguba alveolne kosti, “perio-endo” lezije, …),
 • Zdravje endodontskega sistema (poškodbe krone zoba, širina in oblika koreninskega kanala, širina pozobnične špranje (zlasti ob vršku zoba), integriteta periapikalne kosti (periapikalne lezije), integriteta vrška korenine zoba (vnetna resorpcija)),
 • Drugo (resorpcija zob, zlomi čeljusti, osteoliza, …).

Ob tem se moramo zavedati, da je izguba kosti rentgensko zaznavna šele, ko je demineralizirane 30-50% kostnine; izgubo kosti torej na rentgenskih posnetkih podcenimo. Prav tako moramo imeti v mislih, da je rentgenska slika dvodimenzionalna slika tridimenzionalne strukture, zato si včasih lahko pomagamo vsaj z več posnetki iz različnih kotov za boljšo oceno slikane strukture.

Vsekakor moramo poznati omejitve dentalnega rentgenskega slikanja, zlasti ko želimo oceniti defekte neba, poškodbe čeljusti in obraznega dela glave, bolezni in poškodbe čeljustnega sklepa, novotvorbe čeljusti in obraznega dela glave – v teh primerih je še posebej pomebno, da svetujemo napredne slikovne tehnike (ponavadi računalniško tomografijo (CT) ali slikanje s CT s konusnim snopom (CBCT)).

Imate težave pri interpretaciji dentalnih rentgenskih slik? Lahko vam pomagam z nasvetom telemedicine!