3 stvari, ki ne smejo manjkati v veterinarski stomatološki ambulanti

Tako kot je pomembno, da se veterinar posebej izuči tudi za zdravljenje bolezni zob in ustne votline, enako pomembno je, da ima za svoje delo na voljo ustrezno opremo, inštrumente in materiale.

Stomatološka ambulanta mora biti ločena od drugih (sterilnih) prostorov v kirurškem bloku, saj med delom v stomatološki ambulanti nastaja z mikoorganizmi bogat aerosol. V stomatološki ambulanti morajo biti na voljo vsaj te 3 stvari:

1. Zobni stroj z dobrim virom svetlobe in naborom kirurških inštrumentov

Zobni stroj je opremljen z luščilcem, mikromotorjem in turbinko oz. ustreznimi kolenčniki, ročniki in motorji za različne potrebe zdravljenj. Potreben je tudi puster in nabor svedrov. Nabor osnovnih ročnih inštrumentov zajema različne elevatorje in/ali luksatroje in/ali ekstraktorje ter set kriruških zobnih inštrumentov.

Dnevno in tedensko vzdrževanje cevi zobnega stroja je nujno, da ne nastaja biofilm. Prav tako je nujno redno vzdrževanje/brušenje ročnih inštrumentov in po vsaki uporabi sterilizacija vseh inštrumentov, ki pridejo v stik s tkivi.

2. Zobni rentgen

Za opravljanje zobnega rentgena potrebujemo generator (vir rentgenskih žarkov) in sistem za detekcijo (npr. standarni lokalni zobni film, CR ali DR digitalna radiografija). Če rentgenskega slikanja ne opravimo, bomo napačno ocenili stanje zob in obzobnih tkiv ter tako paciente neustrezno zdravili.

3. Oprema za splošno anestezijo in anestezist

Bolezni zob in ustne votline pri živalih ne moremo ustrezno diagnosticirati, če je žival budna, zato je nujna splošna anestezija. V stomatološki ambulanti mora torej biti na voljo vsa oprema za splošno anestezijo, prav tako naj pacienta redno spremlja veterinar-anestezist ali tehnik-anestezist. Stomatološki posegi so relativno dolgotrajni, zato je pomembno, da je žival endotrahealno intubirana in ji dovajamo kisik. Endotrahealna intubacija bo tudi zmanjšala možnost vdiha tekočin in materiala iz ustne votline. Protibolečinska nega mora biti del anestezijskega plana za vsako žival.

Za zahtevnejše posege (npr. maksilofacialna kirurgija) je pomembno, da imamo na voljo tudi računalniško tomografijo (CT) ali CT s konusnim snopom (CBCT). Smiselna je tudi investicija v piezotom, ki omogoča minimalno invazivno kirurgijo. Širok nabor različnih inštrumentov in materialov pa je potreben, če želimo opravljati parodontalno kirurgijo ali zdravljenje koreninskega kanala.

Moder veterinar bo mislil tudi na svoje zdravje in si bo stomatološko ambulanto organiziral po principih ergonomije. Po višini nastavljiva stomatološka miza in v več smereh in nivojih nastavljiv stomatološki stol sta pri tem osnovna elementa. Prav tako pa so pomembne tudi kiruške lupe in druga zaščitna oprema (maska, kapa, zaščita za sluh) … ter dobro vzdušje v ekipi ?

Vse slike: Oddelek za stomatologijo Klinike za male živali Veterinarske fakultete.

Izbrane reference
1. Beckman B (2013). Anesthesia and pain management for small animals. Vet Clin North Am Small Anim Pract 43(3):669-688.
2. FECAVA working group on hygiene and the use of antimicrobials in veterinary practice (2014). FECAVA key recommendations for hygiene and infection control in veterinary practice.
3. Hennet P (2015). Piezoelectric bone surgery: a review of the literature and potential applications in veterinary oromaxillofacial surgery. Front Vet Sci 2:8.
4. Miller MB (2011). Latest innovations in air and electric handpieces. Gen Dent 59(6):417-418.
5. Niemiec BA et al. (2017). World Small Animal Veterinary Association Global dental guidelines.
6. Pascoe PJ (2012). Anesthesia and pain management. In: Verstraete FJM, Lommer M, eds. Oral and maxillofacial surgery in dogs and cats. Saunders Elsevier, Edinburgh: 23-42.
7. Reiter AM, Castejon-Gonzalez A (2018). Perioperative considerations in dentistry and oral surgery. In: Reiter AM, Gracis M, eds. BSAVA manual of canine and feline dentistry and oral surgery. BSAVA, Gloucester: 338-370.
8. Sarkiala-Kessel EM (2012). Use of antibiotics and antiseptics. In: Verstraete FJM, Lommer M, eds. Oral and maxillofacial surgery in dogs and cats. Saunders Elsevier, Edinburgh: 15-21.
9. Stepaniuk K, Brock N (2008). Anesthesia monitoring in the dental and oral surgery patient. J Vet Dent 25(2):143-149.
10. Stepaniuk K, Brock N (2008). Hypothermia and thermoregulation during anesthesia for the dental and oral surgery patient. J Vet Dent 25(4):279-283.
11. Terpak CH, Verstraete FJM (2012). Instrumentation, patients positioning and aseptic technique. In: Verstraete FJM, Lommer M, eds. Oral and maxillofacial surgery in dogs and cats. Saunders Elsevier, Edinburgh: 55-68.
12. Zarei M, Javidi M, Erfanian M, Lomee M, Afkhami F (2013). Comparison of air-driven vs electric torque control motors on canal centering ability by ProTaper NiTi rotary instruments. J Contemp Dent Pract 14(1):71-75.