5 razlogov, zakaj je v stomatologiji nujno rentgensko slikanje

Intraoralno rentgensko slikanje vseh zob je še vedno zlati standard slikovne diagnostike v veterinarski stomatologiji, zlasti, če žival sprejmemo v obravnavo prvič, ali če se je zdravstveno stanje ustne votline in zob poslabšalo od zadnjega obiska.

Da lahko opravimo intraoralno rentgensko slikanje, mora biti žival v splošni anesteziji. Tako se izognemo poškodbam živali pa tudi opreme. Poleg tega je rentgensko slikanje ponavadi le del posega in po slikanju ponavadi nadaljujemo z drugimi diagnostičnimi postopki in ustreznim zdravljenjem.

Za intraoralno rentgensko slikanje potrebujemo dentalni rentgen, ustrezne rentgenske filme in znanje. Rentgenske slike moramo najprej oceniti, ali so kakovostne, jih ustrezno orientirati in jih sistematično pregledati. Interpretacija rentgenskih slik zob in obzobnih tkiv zahteva najprej poznavanje anatomije, da lahko prepoznamo tako razvojne anomalije kot tudi bolezenske spremembe (npr. bolezni obzobnih tkiv, bolezni zobne pulpe).

Zakaj torej intraoralno rentgensko slikanje?

1. Našli bomo več bolezenskih sprememb kot pri kliničnem pregledu

Pri mačkah bomo kljub opravljenemu natančnemu kliničnemu pregledu napačno ocenili zdravje zob in obzobnih tkiv pri kar 41,7% živali, če ne bomo opravili rentgenskega slikanja (kar pomeni, da zob izgleda klinično zdrav, rentgensko pa so vidne bolezenske spremembe). Pri psih se nam to zgodi v 27,8%. Če ne opravimo rentgenskega slikanja zob in obzobnih tkiv lahko napačno ocenimo zdravje zob in ne zdravimo sicer obolelih zob!

2. Izbrali bomo ustrezno zdravljenje

Vzemimo si za primer mačka z resorpcijo zoba, pri katerem je lezija izpostavljena v ustno votlino. Takšen zob je nujno zdraviti. A katero zdravljenje izbrati – izdrtje zoba ali odstranitev krone zoba z načtrno puščenimi resorbiranimi koreninami v kosti (koronektomija)? Čeprav je klinični pregled pomemben, da lahko ocenimo izpostavljenost resorptivne lezije v ustno votlino, pa je rentgensko slikanje nujno, da določimo tip resorptivne lezije. S koronektomijo lahko zdravimo izključno zobe, ki so prizadeti s tipom 2 resorpcije, medtem ko moramo vse zobe, prizadete s tipom 1 resorpcije izdreti. Enako velja za pse.

3. Lahko bomo ocenili uspešnost zdravljenja

Kako naj bomo prepričani, do smo odstranili zlomljeno korenino, če ne opravimo rentgenskega slikanja? Kako naj preverimo, kaj delamo znotraj koreninskega kanala med endodontskim zdravljenjem? Ali ocenimo uspešnost endodontskega zdravljenja ali koronektomije ob kontrolnem pregledu? Ali ocenimo celjenje po odstranitvi odontogene ciste? Ali …

4. Bolje bomo obrazložili bolezensko stanje in postopke zdravljenja strankam in kolegom

»Slika pove več kot tisoč besed«. Tudi v veterinarski stomatologiji. Ne le klinične slike, tudi rentgenske slike nam omogočajo boljšo komunikacijo, s čimer izboljšamo ne le svoje storitve ampak tudi svoje odnose s strankami in kolegi.

5. Rentgenske slike so del (uradne) zdravstvene kartoteke

Kljub nujnosti rentgenskega slikanja zob in obzobnih tkiv pa moramo poznati tudi omejitve le-tega. Ko želimo oceniti obseg defektov neba, zlomov kosti maksilofacialne regije, bolezni čeljustnega sklepa ali obseg novotvorb, bomo zaradi bistveno večje diagnostične vrednosti predlagali naprednejše slikovne tehnike – ponavadi računalniško tomografijo (CT) ali računalniško tomografijo s konusnim snopom (CBCT) in redkeje magnetno resonanco (MRI).

Če ste opazili težave pri vaši živali, se vedno posvetujte s svojim veterinarjem.

Izbrane reference
1. Bar-Am Y, Pollard RE, Kass PH, Verstraete FJ (2008).The diagnostic yield of conventional radiographs and computed tomography in dogs and cats with maxillofacial trauma. Vet Surg 37(3):294-299.
2. Campbell RD, Peralta S, Fiani N, Scrivani PV (2016). Comparing intraoral radiography and computed tomography for detecting radiographic signs of periodontitis and endodontic disease in dogs: an agreement study. Front Vet Sci 3:68.
3. Coffman CR, Brigden GM (2013). Oral and dental imaging equipment and techniques for small animals. Vet Clin North Am Small Anim Pract 43(3):489-506.
4. DuPont G, DeBowes LJ (2009). Atlas of dental radiography in dogs and cats. St. Louis: Saunders Elsevier.
5. DuPont GA (2002). Crown amputation with intentional root retention for dental resorptive lesions in cats. J Vet Dent 19(2):107-110.
6. Fiani N, Arzi B (2010). Diagnostic imaging in veterinary dental practice. Endodontic disease. J Am Vet Med Assoc 236(1):41-43.
7. Heaton M, Wilkinson J, Gorrel C, Butterwick R (2004). A rapid screening technique for feline odontoclastic resorptive lesions. J Small Anim Pract 45(12):598-601.
8. Moore JI, Niemiec B (2014). Evaluation of extraction sites for evidence of retained tooth roots and periapical pathology. J Am Anim Hosp Assoc 50(2):77-82.
9. Niemiec BA (2010). Veterinary dental radiology. In: Niemiec BA (ed.). A color handbook of small animal dental, oral and maxillofacial disease. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group; p. 63-87.
10. Niemiec BA (2014). Feline dental radiography and radiology: A primer. J Feline Med Surg 16(11):887-899.
11. Verstraete FJ, Kass PH, Terpak CH (1998). Diagnostic value of full-mouth radiography in cats. Am J Vet Res 59(6):692-695.
12. Verstraete FJ, Kass PH, Terpak CH (1998). Diagnostic value of full-mouth radiography in dogs. Am J Vet Res 59(6):686-691.