3 miti o zobnem kamnu

Nalaganje zobnih oblog je normalen in stalen proces. Medtem ko trde zobne obloge same po sebi ne izzovejo bolezni, pa so mehke zobne obloge glavni povzročitelj parodontalne bolezni. Kako se torej problema zobnih oblog lotiti?

1. Zobni kamen se lahko odstrani brez anestezije

Ne drži.

Za učinkovito obvladovanje parodontalne bolezni je nujno odstraniti mehke (zobni plak) in trde (“zobni kamen”) zobne obloge nad in predvsem pod dlesnijo. Slednje je pri živalih, ki pri tem neprijetnem posegu ne sodelujejo zavestno, brez splošne anestezije nevarno – tako za žival kot za osebje.

Pri odstranjevanju zobnih oblog namreč uporabljamo ostre inštrumente, s katerimi lahko pri zavestni/nemirujoči živali poškodujemo obzobna tkiva in/ali druga tkiva ter sebe. Zaradi nelagodja in eventuelne bolečine med posegom lahko izzovemo tudi ugrize in druge poškodbe. Zato je, tako za žival kot za veterinarja, edino strokovno, da je žival med stomatološkim posegom v splošni anesteziji.

Drug zelo pomemben vidik pa je ustrezna ocena napredovalosti in obsega bolezni zob in obzobnih tkiv. To lahko dosežemo le z natančnim pregledom zob in obzobnih tkiv ter rentgenskim slikanjem z zobnim rentgenom, kar je nemogoče ustrezno in varno opraviti na zavestni živali. Brez ustrezne diagnoze pa ne moremo ustrezno zdraviti bolezni živali – pri večini (zlasti starejših) živali je odstranjevanje zobnih oblog namreč le del zdravljenja bolezni zob in ustne votline, saj večinoma diagnosticiramo tudi bolezni, ki zahtevajo druge postopke zdravljenja.

2. Strošek čiščenja zobnega kamna pri živalih je nelogično visok

Pa poglejmo …

V storitev osnovnega stomatološkega posega (kjer je odstranjevanje zobnih oblog le del posega, kot smo zapisali prej) je zaradi varnosti in ustreznega načrtovanja ter izvedbe posega vključen predanestezijski pregled s preiskavami (vsaj) krvi, splošna anestezija, natančen pregled ustne votline in zob z rentgenskim slikanjem zob ter odstranjevanje zobnih oblog. V ta celoten poseg je ponavadi vključenega nemalo osebja – v našem primeru trije veterinarji (stomatolog, anesteziolog in asistent) ob pomoči enega veterinarskega tehnika ter osebje, ki skrbi za nemoteno delovanje oddelka.

Odvisno od obsega bolezni oziroma količine zobnih oblog, osnovni stomatološki poseg traja približno eno uro (natančen pregled zob in obzobnih tkiv, rentgensko slikanje zob, odstranjevanje zobnih oblog), za vsako žival pa porabimo še vsaj pol ure, da jo na poseg ustrezno pripravimo, in še vsaj 1 uro, da jo pod stalnim nadzorom zbujamo.

Ker ob natančnem pregledu zob, ki je možen le, ko žival že spi, ponavadi najdemo tudi bolezenska stanja, ki zahtevajo dodatne postopke (ne le odstranjevanje zobnih oblog), že pred samim posegom obvestimo o možnih višjih stroških, saj vas z izvidom in končnim planom zdravljenja lahko obvestimo (telefonsko) šele, ko je žival že v splošni anesteziji.

3. Zobni kamen se spet hitro naloži, če ni bil dobro odstranjen

Ne drži.

Nalaganje zobnih oblog je normalen in stalen proces. Medtem ko trde zobne obloge same po sebi ne izzovejo bolezni, pa so mehke zobne obloge glavni povzročitelj parodontalne bolezni. Nalaganje oblog na ustrezno sčiščene zobne površine se prične že v nekaj urah po profesionalni odstranitvi zobnih oblog. V nekaj tednih pa so zobne obloge že popolnoma na novo oblikovane, če tega procesa ne ustavljamo z redno ustno higieno (najbolje dnevnim ščetkanjem zob).