Zdravljenje koreninskega kanala

Ko bodisi zaradi zloma zoba ali poškodbe pozobnice pride do bolezni zobne pulpe, je potrebno zob zdraviti. Zdravljenje koreninskega kanala je alternativa odstranitvi (izdrtju) zoba, ko poskušamo oboleli zob pozdraviti in ohraniti. Kako bomo zob zdravili, je odvisno od kliničnih znakov in rentgenskega izvida.

Vitalna pulpektomija je postopek, pri katerem odstranimo le kronski del zobne pulpe, ostalo zobno pulpo pa pokrijemo z ustreznimi zdravili, da jo poskušamo ohraniti živo in stimuliramo nastajanje nove zobovine, ki bo zobno pulpo zaščitila. Postopek se opravlja kot nujen poseg znotraj 48 ur po zlomu zoba. Pri mladih živalih, kjer stalni zobje še niso popolnoma razviti, lahko vitalno pulpektomijo opravimo tudi nekoliko kasneje. Vitalno pulpektomijo opravljamo tudi kot elektiven poseg v primerih, ko je indicirano krajšanje zob. Uspešnost vitalne pulpektomije je odvisna  predvsem od uporabljenega zdravila (MTA se izkazuje kot najboljši) in tehnike. Uspešnost zdravljenja je potrebno rentgensko spremljati in sicer 3-, 6- in 12 mesecev po zdravljenju in nato letno. Zaradi možnih zapletov se dandanes vitalna pulpektomija smatra kot začasna rešitev in se jo nadomešča s totalno pulpektomijo.

Totalna pulpektomija pomeni, da odstranimo vso vsebino koreninskega kanala, kanal oblikujemo in očistimo ter ga permanentno napolnimo z biološko inertnim materialom. Uspešnost totalne pulpektomije je visoka (80 – 90% pri mačkah in psih), a je odvisna od stanja zoba pred zdravljenjem in polnitve kanala. Uspešnost zdravljenja je potrebno rentgensko spremljati in sicer 3-, 6- in 12 mesecev po zdravljenju in nato letno. Če apikalni parodontitis (vnetje ob vršku korenine zoba) vztraja ali se celo slabša, je potrebno nadaljnje zdravljenje – bodisi izdrtje zoba ali kirurški poseg na vršku korenine zoba (apikotomija).

Restavracija zoba je nujna pri vseh zobeh, ki smo jim zdravili koreninski kanal. Podobne postopke restavracije uporabimo tudi, ko želimo zdraviti nepravilnosti trdih tkiv zoba zaradi poškodbe, kariesa ali napak v razvoju zoba.

Če ste opazili težave pri vaši živali, se vedno posvetujte s svojim veterinarjem.

Izbrane reference
1. Fulton AJ, Fiani N, Arzi B, Lommer MJ, Kuntsi-Vaattovaara H, Verstraete FJ (2012). Outcome of surgical endodontic treatment in dogs: 15 cases (1995-2011). J Am Vet Med Assoc;241(12):1633-1638.
2. Kuntsi-Vaattovaara H1, Verstraete FJ, Kass PH (2002). Results of root canal treatment in dogs: 127 cases (1995-2000). J Am Vet Med Assoc;220(6):775-780.
3. Luotonen N, Kuntsi-Vaattovaara H, Sarkiala-Kessel E, Junnila JJ, Laitinen-Vapaavuori O, Verstraete FJ (2014). Vital pulp therapy in dogs: 190 cases (2001-2011). J Am Vet Med Assoc;244(4):449-459.
4. Niemiec BA (2001). Assessment of vital pulp therapy for nine complicated crown fractures and fifty-four crown reductions in dogs and cats. J Vet Dent;18(3):122-125.
5. Niemiec BA, Mulligan TW (2001). Vital pulp therapy. J Vet Dent ;18(3):154-156.
6. Strøm PC, Arzi B, Lommer MJ, Kuntsi H, Fulton Scanlan AJ, Kass PH, Verstraete FJM (2018). Radiographic outcome of root canal treatment of canine teeth in cats: 32 cases (1998-2016). J Am Vet Med Assoc;252(5):572-580.