Kako ocenimo ugriz pri psu?

Pravilnost ugriza pri psih lahko ocenimo šele, ko je rast čeljusti in obraznega dela glave večinoma zaključena in so vsi stalni zobje izrasli, kar je pri psih načeloma pri starosti 6 mesecev. Ocena ugriza pri mladičih je lahko na dolgi rok napačna, saj se ugriz lahko do 6. meseca (in manj kasneje) še spremeni.

Pravilen ugriz pri psu

Ugriz ocenimo tako, da ocenimo 6 točk ugriza in sicer:

1) ugriz sekalcev: zgornji sekalci so pred spodnjimi, spodnji sekalci se zgornjih dotikajo,

2) ugriz grabilcev: spodnji grabilec leži med zgornjim tretjim sekalcem in zgornjim grabilcem, je enako oddaljen od obeh in se nobenega ne dotika ter se ne dotika dlesni,

3) ugriz premolarjev: krone spodnjih premolarjev ležijo med kronami zgornjih premolarjev (“cik-cak”) in se med sabo ne dotikajo,

4) kavdalni ugriz zgornjega četrtega premolarja in molarjev: spodnjega prvega molarja ne vidimo, ker ga pokriva četrti premolar, ki leži na zunanji (bukalni) strani spodnjega prvega molarja,

5) simetrija glave: medzobi prostor prvih sekalcev zgoraj in spodaj je poravnan,

6) prisotnost in položaj posameznih zob.

Pravilen ugriz pri psu

Ocena zgolj razmerja zgornjih in spodnjih sekalcev lahko daje zmotno oceno o celotnem ugrizu in sorazmerju ter simetriji čeljusti.

Pri psih, kjer je razen posameznih zob (točka 6) celoten ugriz sicer normalen, govorimo o zobnih (dentalnih) napakah. Če pa opazimo odstopanja tudi v drugih ocenah, pa je napaka najverjetneje na čeljusti (skeletna napaka).

Tako dentalne kot skeletne napake pa so lahko za žival problematične za zdravje ali pa ne, odvisno od tega, ali nepravilen ugriz povzroča poškodbe okolnih tkiv (dlesni, neba, ustnice, drugih zob). Če nepravilen ugriz ne povzroča poškodb, potem je napaka zgolj estetska in zdravljenje ni potrebno. Če pa opazimo poškodbe okolnih tkiv, potem je zdravljenje potrebno čim prej, saj je stanje za žival boleče in lahko privede do hudih komplikacij (npr. do defektov v trdem nebu in oronazalnih fistul, hude parodontalne bolezni, ipd.).

Parodontalna bolezen zaradi nepravilnega ugriza

Če je ugriz nepravilen pri mladiču in povzroča poškodbe okolnih tkiv, je potrebno zdravljenje. Pri mladičih nepravilen ugriz, ki povzroča travmo, rešujemo z odstranitvijo izbranih zob. S tem želimo doseči, da živali ne boli in da morebiti čeljust zraste še nekoliko več (če ima seveda za to sploh potencial), ko ji tega ne preprečujejo zobje, ki se “zatikajo”.

Nepravilen ugriz pri mladiču psa

Če pa je ugriz nepravilen pri odrasli živali, potem so možnosti zdravljenja načeloma 3 in sicer:

1) odstranitev zob, ki povzročajo težave,

2) krajšanje zob, ki motijo ugriz (najpogosteje spodnjih grabilcev) in zdravljenje zobne pulpe,

3) ortodontski premik.

Vsaka izmed možnosti zdravljenja ima svoje dobre in manj dobre strani, zato se o vsem vedno dobro posvetujte z veterinarjem, da izberete za vašo žival najustreznejše zdravljenje. Predvsem pa živali z nepravilnim ugrizom ne parite, saj se nepravilen ugriz smatra kot dedna napaka.

Prekratka spodnja čeljust pri psu
Predolga spodnja čeljust pri psu

Pri zelo blagem pomiku spodnjih grabilcev proti jeziku (linguoverzija) je možna tudi čeljustna gimnastika z uporabo okrogle gladke, trde gumaste žoge, ki naj jo žival žveči čim večkrat na dan.

Če ste opazili težave pri vaši živali, se vedno posvetujte s svojim veterinarjem.