3 najpogostejše težave z mlečnimi zobmi, ki zahtevajo zdravljenje

Zaostali mlečni zobje, zlomljeni mlečni zobje in mlečni zobje, ki zaradi nepravilnega položaja povzročajo težave, so najpogostejše indikacije, da je potrebno mlečne zobe odstraniti za zdravje in dobro počutje živali.

Zaostali mlečni zobje

Kot smo že zapisali, morajo mlečni zobje izpasti, ko stalni izraščajo. Če mlečni zobje ne izpadejo, stalni pa popolnoma izrastejo, govorimo o zaostalih mlečnih zobeh, kar je precej pogosto zlasti pri psih nekaterih manjših pasem. Zaostali mlečni zobje motijo izraščanje stalnih zob (ni prostora za izraščanje stalnih zob v pravilen položaj), kar pogosto povzroča nepravilen ugriz . Prav tako pa se zaradi natlačenosti zob na zobeh nabira več zobnih oblog, kar vodi v vnetje dlesni in propad obzobnih tkiv. Zato svetujemo, da se zaostale mlečne zobe odstrani čim prej.

Mlečni zobje so sorazmerno enako veliki kot stalni zobje (približno tretjino zoba predstavlja krona zoba in dve tretjini korenina zoba), a imajo tanjše in bolj lomljive korenine zaradi sorazmerno večje zobne pulpe. Zato vedno svetujemo kirurško izdiranje mlečnih zob, zlasti če gre za grabilce (kar je najpogosteje) in zlasti, če rentgensko slikanje pokaže, da so korenine še popolnoma neresorbirane.

Čeprav zaenkrat ni dokazov, da so težave z menjavo zob dedne, pa se svetuje previdnost pri vzreji živali s takšnimi težavami, zlasti, če se v liniji problem ponavlja.

Poškodbe mlečnih zob

Zobe si lahko poškodujejo živali katerekoli starosti in zlomi mlečnih zob so pravzaprav precej pogosti. Če se ob poškodbi zoba izpostavi zobna pulpa in/ali pride do odmrtja zoba, je nujno tak zob odstraniti čim prej, da se prepreči vnetje in okužbo, ki povzročata bolečino in lahko vplivata na razvoj stalnega zoba, ki se razvija v neposredni bližini korenine mlečnega zoba. Zlomljenih mlečnih zob pri psih in mačkah ne zdravimo endodontsko, pač pa jih odstranimo (izderemo). Prav tako odstranimo mlečne zobe, ki utrpijo poškodbo pozobnice.

Kot smo že zapisali zgoraj – čeprav izgledajo mlečni zobje majhni, je izdiranje lahko precej zahtevno, saj jih lahko zlomimo in/ali poškodujemo zasnovo stalnega zoba. Zato svetujemo, da se mlečne zobe odstrani s kirurško tehniko in postopek spremlja z rentgenskim slikanjem.

Nepravilen ugriz

Pravilen ugriz mladičev je enak kot pri odraslih psih in mačkah. Ugriz lahko ocenimo pri starosti živali približno 2 meseca oz. ko so vsi mlečni zobje izrasli. Če se ugotovi, da so mlečni zobje v nepravilnem položaju in povzročajo živali poškodbe in/ali bolečino, onemogočajo normalno rast čeljusti in/ali celo preprečujejo normalno odpiranje in zapiranje gobca, potem moramo takšne zobe odstraniti. Izdrtje takšnih zob opravimo čim prej, seveda upoštevajoč možne zaplete.

Pogosto se enako nepravilen ugriz ponovi pri stalnih zobeh in je potrebno ponovno zdravljenje. Če je nepravilen ugriz posledica nepravilne rasti čeljusti (skeletna napaka), se nepravilen ugriz smatra za dedno napako. Čeprav je to pri posamezni živali zaenkrat nemogoče potrditi ali ovreči, se odsvetuje vzrejo živali s takšnim nepravilnim ugrizom. Pri dentalnih malokluzijah, kjer gre za nepravilen položaj posameznih zob pri sicer normalnih čeljustih, pa je napaka lahko dedna ali ne in se vzrejo živali odsvetuje ali pa se svetuje spremljanje potomcev.

Ugriz lahko ocenimo šele, ko so vsi stalni zobje izrasli, torej približno pri 6 mesecih starosti živali.

Če ste opazili težave pri vaši živali, se vedno posvetujte s svojim veterinarjem.

Izbrane reference
1. Gracis M (2018). Dental anatomy and physiology. In: BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry and Oral Surgery, 4th ed. AM Reiter, M Gracis, Eds. BSAVA, Quedgeley, pp. 6-32.
2. Legendre L, Reiter AM (2018). Management of dental, oral and maxillofacial developmental disorders. In: BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry and Oral Surgery, 4th ed. AM Reiter, M Gracis, Eds. BSAVA, Quedgeley, pp. 245-278.