Izraščanje in menjava zob pri mladičih – kdaj naj nas zaskrbi?

Mladiči psov imajo 3 sekalce, 1 grabilec in 3 premolarje v vsaki čeljusti, torej 28 mlečnih zob. Mlečni sekalci izraščajo pri 3 do 4 tednih starosti, grabilci pri 3 do 6 tednih in premolarji pri 4 do (po nekateri literaturi) 12 tednih starosti psa. Na splošno velja, da so vsi mlečni zobje izrasli pri starosti 40 do 50 dni, kar pa lahko variira glede na pasmo in spol živali.

Ko pričnejo izraščati stalni zobje, pričnejo mlečni odpadati, kar se dogaja pri starosti 3 do 4 mesece. V nekem trenutku sta prisotna oba seta zobovja, mlečni in stalni, in govorimo o »mešanem zobovju«. Do 6. ali 7. meseca starosti psa pa naj bi bila menjava zob in izraščanje stalnih zob zaključeno.

Mladiči mačk imajo 3 sekalce, 1 grabilec in 3 premolarje v zgornji čeljusti in 3 sekalce, 1 grabilec in 2 premolarja v spodnji čeljusti, torej 26 mlečnih zob. Mlečni sekalci pričnejo izraščati pri starosti 11 do 15 dni, grabilci pri 17 do 19 dni in premolarji pri 24 do 30 dni starosti. Na splošno velja, da so vsi mlečni zobje izrasli pri starosti 2 meseca.

Podobno kot pri mladičih psov pričnejo stalni zobje izraščati, ko mlečni odpadajo in do 6. ali 7. meseca starosti mačka naj bi bila menjava zob in izraščanje stalnih zob zaključeno.

Če ste opazili težave pri vaši živali, se vedno posvetujte s svojim veterinarjem. Če zobje manjkajo, se svetuje, da se razlog razišče.

Naslovna slika: Neca Jerkovič, dr. vet. med.

Izbrane reference
1. Gracis M (2018). Dental anatomy and physiology. In: BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry and Oral Surgery, 4th ed. AM Reiter, M Gracis, Eds. BSAVA, Quedgeley, pp. 6-32.
2. Legendre L, Reiter AM (2018). Management of dental, oral and maxillofacial developmental disorders. In: BSAVA Manual of Canine and Feline Dentistry and Oral Surgery, 4th ed. AM Reiter, M Gracis, Eds. BSAVA, Quedgeley, pp. 245-278.