Kdo je doktor/doktorica znanosti?

Doktorski programi se med Univerzami po svetu lahko precej razlikujejo, vsi pa imajo osnovni cilj – kot je zapisano tudi na strani Univerze v Ljubljani – »… študentom omogočajo poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja in razvijanje kritične refleksije.« Doktorat znanosti torej še zdaleč ni končni cilj, ampak začetek samostojnega raziskovalnega in razvojnega dela.

Da je kandidat/-ka dejansko dosegel/-a samostojnost, dokaže po opravljenih študijskih oziroma izpitnih obveznostih in objavah v mednarodno prepoznavnih znanstvenih revijah tudi z javnim zagovorom doktorske disertacije, ki je plod poglobljenega dela na raziskovalni nalogi in ki ga ocenjuje komisija vrhunskih strokovnjakov. Po uspešnem zaključku kandidat/ka pridobi znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti. Doktorat znanosti je trenutno najvišja možna stopnja akademske izobrazbe.

Vpis na doktorski program, podobno kot vpis na specializacijo, zahteva zaključen študij veterinarske medicine ter izpolnjevanje še nekaterih dodatnih pogojev. Doktorskih študijskih programov je več; interdisciplinarni program Biomedicina, ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Medicinska fakulteta in Veterinarska fakulteta ter Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut in Nacionalni inštitut za biologijo je en tistih, ki pokriva tudi področje veterinarske medicine.