Kaj je specializacija in kdo je Diplomat?

Specializacija je intenzivno izobraževanje, osredotočeno na pridobivanje kliničnih izkušenj. Dandanes obstajajo v veterinarski medicini že zelo različna področja specializacij po zgledu specializacij v humani medicini.

Na splošno velja, da se na specializacijo lahko prijavijo kandidati, ki so zaključili študij veterinarske medicine (doktorji veterinarske medicine) in imajo vsaj 1 leto kliničnih izkušenj oziroma so opravili ustrezno pripravništvo. Seveda pa obstajajo lahko še specifične zahteve za posamezen program. Zanimanja za specializacije je vedno več, merila za vpis vedno strožja in tekmovalnost velika. Programi trajajo različno dolgo – odvisno od področja specializacije in samega programa znotraj posamezne discipline – med 2 in 6 let.

Ko specializant opravi vse zahteve programa (npr. zdravi določeno število pacientov z različnimi boleznimi zob, ustne votline in maksilofacialne regije pod nadzorom mentorja – Diplomata in se z objavami v mednarodnih znanstvenih revijah dokaže tudi kot raziskovalec … če omenimo le nekaj zahtev), lahko svoje delo predstavi komisiji, ki mu (ali ne) odobri pristop k specialističnemu izpitu. Načini, kako se izvajajo specialistični izpiti, se tudi nekoliko razlikujejo – v veterinarski stomatologiji je to trenutno 3 dni trajajoče preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja. Vsekakor – intenzivno!

Šele ko kandidat uspešno opravi specialistični izpit, postane Diplomat Kolegija.

Na področju veterinarske stomatologije sta trenutno ustvarjena dva Kolegija – Ameriški Kolegij veterinarske stomatologije (AVDC) in Evropski Kolegij veterinarske stomatologije (EVDC). Ti izobraževalni organizaciji, katerih cilj je napredek v veterinarski stomatologiji, postavljata in preverjata standarde, ki jih mora specializant doseči tekom specializacije in tudi na specialističnem izpitu. Diplomat pa se nato registrira kot Ameriški ali Evropski Specialist veterinarske stomatologije pri Ameriški (ABVS) ali Evropski (EBVS) krovni organizaciji veterinarskih specialistov.

A ni še konec …. status Specialista se podeljuje za omejeno obdobje. Obnovitev naziva je po pravilih EBVS potrebna na 5 let, pri čemer Specialist dokazuje svojo nenehno vpetost v klinično delo, poučevanje in raziskovalno dejavnost. Doseganje statusa Diplomata EVDC in Evropskega Specialista veterinarske stomatologije je še vedno precej redko – trenutno (januar 2018) nas je 44 aktivnih (in dodatno 15 aktivnih v Kolegiju za stomatologijo konjev); v Sloveniji sem zaenkrat edina.

Ob sprejetju v AVDC v Vet-magazinu.